Công ty CP Tập đoàn FEC triển khai hoạt động đảm bảo đo lường

Từ ngày 03/07 đến 07/07/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức đào tạo CBNV Công ty CP Tập đoàn FEC về hệ thống quản lý phòng thử nghiệm TCVN ISO IEC 17025: 2017, xác nhận giá trị sử dụng của các phương pháp trong quản lý phòng thử nghiệm; hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài.

Đây là một phần trong nội dung hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình đảm bảo đo lường năm 2023 do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện theo Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nội dung chương trình đào tạo:

Modul thứ nhất: Nhận thức chung và đào tạo về hệ thống quản lý phòng thử nghiệm TCVN ISO IEC 17025: 2017

Đối tượng áp dụng ISO/IEC 17025:2017: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 được áp dụng đối với tất cả các tổ chức thực hiện việc thử nghiệm /hoặc hiệu chuẩn, không phụ thuộc vào số lượng nhân viên hay phạm vi hoạt động thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn. Áp dụng cho khách hàng PTN, cơ quan quản lý có thẩm quyền và cơ quan công nhận.

Lợi ích khi áp dụng ISO/IEC 17025:2017:

  • Nâng cao năng lực kỹ thuật & quản lý của phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn.
  • Đảm bảo được tính chính xác và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn.
  • Tạo điều kiện cho việc thừa nhận kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn.
  • Hòa nhập hoạt động công nhận PTN của Việt Nam & các nước trong khu vực và quốc tế.

Các yêu cầu ISO/IEC 17025:2017 về mặt quản lý và yêu cầu kỹ thuật:

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 gồm 15 yêu cầu về mặt quản lý (tương tự ISO 9001:2015) và 10 yêu cầu về mặt kỹ thuật, được trình bày rõ ràng để hướng dẫn cho các tổ chức có phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn về mặt quản lý chất lượng cũng như những yêu cầu hoạt động về mặt kỹ thuật đúng nguyên tắc. Kết quả sẽ là bất kỳ một tổ chức nào chấp nhận yêu cầu của ISO/IEC 17025 cũng chấp nhận yêu cầu của ISO 9001:2015. Tuy nhiên chứng nhận theo ISO 9001:2015 có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức và chỉ tạo niềm tin vào năng lực quản lý chứ không chứng minh được năng lực về mặt kỹ thuật của phòng thử nghiệm. Chính vì thế nên ISO/IEC 17025:2017 được các cơ quan công nhận quốc gia/quốc tế lựa chọn và được coi là chuẩn mực trong hoạt động đánh giá và công nhận đối với các hoạt động thử nghiệm/hiệu chuẩn. Tổ chức hoạt động theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017, ngoài việc đưa ra kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn sẽ có độ tin cậy cao dựa trên cơ sở khoa học và chuẩn hóa các phương pháp thử từ kinh nghiệm thành phương pháp thử có đủ độ tin cậy cao theo một thủ tục nguyên tắc nhất định thì lợi ích khác là tiết kiệm được các nguồn lực, chi phí cũng như khẳng định được vị thế của doanh nghiệp. Hiện nay, chứng chỉ ISO/IEC 17025 :2017 được xem là giá trị cao nhất về lòng tin của khách hàng trong lĩnh vực thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Modul thứ hai: Xác nhận giá trí sử dụng của phương pháp trong quản lý hoạt động của phòng thí nghiệm

Các nội dung đào tạo

  1. Hướng dẫn xác định độ lặp lại và tái lặp:

– Độ lặp lại

– Điều kiện lặp lại

– Độ tái lặp

– Điều kiện tái lặp

  1. Hướng dẫn xác định độ đúng
  2. Hướng dẫn xác nhận giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ)
  3. Hướng dẫn xác nhận khoảng tham chiếu
  4. Hướng dẫn ước lượng độ không đảo bảo đo

Ngoài ra, với mong muốn mở rộng lĩnh vực hoạt động, Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC đã đăng ký đào tạo hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài. Việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn sẽ giúp công ty phát triển tốt hơn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ môi trường. 

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo:

Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516