Đơn vị quan trắc môi trường tốt nhất Bắc Giang

Môi trường sống đang được cả thế giới quan tâm. Môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của con người. Chính vì vậy chúng ta phải quan trắc môi trường để đánh giá chất lượng môi trường là vô cùng cần thiết. Nói đến công ty quan trắc môi trường thì chúng tôi là Dịch vụ quan trắc môi trường tốt nhất tại Hà Nội trong 06 năm qua.

Vậy thế nào là quan trắc môi trường?

Quan nghĩa là quan sát, trắc nghĩa là đo đạc. Vậy quan trắc môi trường là việc quan sát và đo đạc các thành phần trong môi trường, là công cụ để kiểm soát chất lượng, cung cấp thông tin, số liệu để đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nhằm phục vụ công tác quản lý và bảo vệ bền vững.

Quan trắc môi trường bao gồm các công việc: Khảo sát, đo đạc, bảo quản mẫu và phân tích trong phòng thí nghiệm.


Quan trắc môi trường để làm gì?

  • Đưa ra những đánh giá diễn biến của chất lượng môi trường nhằm xây dựng được báo cáo đánh giá về môi trường.
  • Lưu trữ những thông tin về môi trường để có cơ sở xây dựng dữ liệu cho các hoạt động môi trường sau này.
  • Đánh giá được về hệ thống xử lý môi trường có đảm bảo chất lượng hay không?
  • Dịch vụ này giúp cơ quan quản lý nhà nước có các quyết định xử phạt hay không các đơn vị gây ô nhiễm môi trường
  •                                 

Những cơ sở nào phải Quan trắc môi trường?

Các doanh nghiệp sản xuất thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết môi trường, đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường

  • Dịch vụ này sẽ phải lấy bao nhiêu mẫu, những chỉ tiêu nào và bao nhiêu lâu thì phải đánh giá lại một lần?
  • Số lượng mẫu và chỉ tiêu quan trắc được quy định rõ trong phần giám sát môi trường trong kế hoạch bảo vệ môi trường, cam kết môi trường, đề án bảo vệ môi trường hay đánh giá tác động môi trường tại phần giám sát môi trường hoặc quy định rõ tại quyết định phê duyệt, văn bản chấp thuận, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Tại sao nên chọn Công ty cổ phần FEC làm đơn vị đối tác?

Công ty cổ phần  FEC là đơn vị hàng đầu trong các lĩnh vực: môi trường, tư vấn môi trường, xử lý khí thải, xử lý nước thải, cho thuê hệ thống xử lý…. Hiện tại Công ty cổ phần  FEC có 20 chi nhánh và Công ty con trực thuộc trên toàn quốc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Nam, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Hải Dương, Hòa Bình.

Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo VIMCERTS 215, chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc, đo đạc, đánh giá chất lượng và thực hiện lấy mẫu theo yêu cầu khách hàng phục vụ đánh giá chất lượng môi trường.

Bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, Công ty cổ phần FEC đã và đang mang lại những dịch vụ đảm bảo chất lượng, những giải pháp về môi trường mới và hữu ích cho quý khách hàng góp phần lớn cho việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516