Thi công và cung cấp vật tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho Công ty TNHH Best Manufacturing

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt công xuất 30m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn QCVN 40/2011-BTNMT-cột B

Công ty TNHH Best Manufacturing

Địa chỉ : Lô D8 khu công nghiệp Đình Trám, trị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Hệ thống xử lý nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt công xuất 30m3/ngày đêm đạt tiêu chuẩn QCVN 40/2011-BTNMT-cột BHotline tư vấn

 0356 541 516