Môi trường lao động là gì? Đơn vị quan trắc môi trường lao động

Môi trường lao động bao gồm nhiều yếu tố như vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), ánh sáng, bức xạ nhiệt,….Trong bài viết dưới đây, FEC sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến môi trường lao động.

1. Môi trường lao động là gì?

Môi trường lao động là tập hợp các yếu tố vật chất, kỹ thuật và xã hội tác động đến các hoạt động lao động trong một tổ chức, công ty hoặc nơi làm việc. Nó bao gồm các điều kiện mà nhân viên phải làm việc, như không gian vật lý, trang thiết bị, công nghệ, quy trình làm việc, cũng như các yếu tố xã hội như mối quan hệ giữa các nhân viên, văn hóa tổ chức và chính sách quản lý.

Môi trường lao động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn, tinh thần làm việc và hiệu suất của nhân viên. Một môi trường lao động tốt cung cấp điều kiện làm việc an toàn, thoải mái và khuyến khích sự phát triển và sáng tạo. Nó bao gồm việc đảm bảo an toàn lao động, cung cấp các công cụ và trang thiết bị phù hợp, xây dựng một văn hóa công ty tích cực, khuyến khích giao tiếp và hợp tác, cung cấp cơ hội phát triển nghề nghiệp và đảm bảo công bằng và công tâm trong quy trình quản lý.

Quan trọng nhất, một môi trường lao động tốt giúp tăng cường sự hài lòng và động lực của nhân viên, làm tăng hiệu suất lao động và sự thành công tổng thể của tổ chức.

2. Tại sao phải quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là quá trình đo lường và theo dõi các yếu tố và chỉ số liên quan đến môi trường làm việc. Đây là một hoạt động quan trọng và cần thiết trong quản lý môi trường lao động vì các lý do sau:

 • Thông qua quá trình quan trắc môi trường lao động, mọi yếu tố của môi trường sẽ được kiểm tra và đánh giá chính xác, khách quan. Và sẽ phát hiện được những yếu tố độc hại tồn đọng trong môi trường và đưa ra hình thức xử lí kịp thời
 • Công tác quan trắc môi trường lao động sẽ gián tiếp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh, an toàn, trong sạch hơn;
 • Đảm bảo an toàn và sức khỏe của nhân viên: Quan trắc môi trường lao động giúp xác định và đánh giá các nguy cơ và tác động tiềm năng đến sức khỏe của nhân viên. Nó bao gồm việc đo lường nồng độ các chất độc hại, khí thải, bụi, tiếng ồn, ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm trong môi trường làm việc. Bằng cách quan trắc và theo dõi các yếu tố này, các tổ chức có thể đưa ra biện pháp phòng ngừa và bảo vệ nhân viên khỏi các tác động có hại;
 • Tuân thủ pháp luật và quy định: Quan trắc môi trường lao động giúp đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các quy định và quy định pháp luật liên quan đến môi trường làm việc. Các yêu cầu quan trắc được quy định bởi các cơ quan chính phủ và tổ chức quốc tế nhằm đảm bảo môi trường lao động an toàn và lành mạnh cho nhân viên.
 • Đánh giá và cải thiện hiệu suất: Quan trắc môi trường lao động cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá hiệu suất và tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn, sự hài lòng và hiệu suất của nhân viên. Dựa trên các dữ liệu thu thập được, tổ chức có thể đưa ra các cải tiến và điều chỉnh để nâng cao môi trường làm việc và tăng cường hiệu suất lao động;
 • Xây dựng hình ảnh và uy tín của tổ chức: Một môi trường lao động an toàn, lành mạnh và tôn trọng môi trường sẽ tạo dựng hình ảnh tích cực và uy tín cho tổ chức. Nó có thể hỗ trợ thu hút và giữ chân nhân viên tài năng, cũng như tạo niềm tin và lòng tin cậy từ phía khách hàng, đối tác và cộng đồng. Quan trắc môi trường lao động đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, đảm bảo tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu suất và xây dựng uy tín của tổ chức.

quan-trac-moi-truong-lao-dong

3. Các tài liệu văn bản pháp luật về quan trắc môi trường lao động

 • Thông tư 19/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn quán lí vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.
 • Điều 18 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 quy định người sử dụng lao động phải tổ chức đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm việc để đề ra các biện pháp kĩ thuật an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc cho người lao động.
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về kiểm định an toàn, huấn luyện vệ sinh lao động và quan trắc môi trường.
 • Thông tư 19/2016/TT-BYT quy định nội dung quản lí an toàn vệ sinh lao động.

4. Các đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường lao động?

Các chủ thể sau đây cần thường xuyên thực hiện quan trắc môi trường lao động:

 • Các tổ chức và doanh nghiệp: Các tổ chức và doanh nghiệp phải thực hiện quan trắc môi trường lao động để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên. Họ cần đo lường các yếu tố như chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, ánh sáng và các chất độc hại có thể có trong môi trường làm việc.
 • Cơ quan chính phủ: Các cơ quan chính phủ có trách nhiệm thiết lập các quy định và quy định về môi trường lao động và yêu cầu các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện quan trắc định kỳ. Họ cũng có nhiệm vụ giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định này.
 • Các tổ chức nghiên cứu và trung tâm chuyên ngành: Các tổ chức nghiên cứu và trung tâm chuyên ngành liên quan đến môi trường lao động thường thực hiện các nghiên cứu và công bố các báo cáo về các vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe lao động. Họ cần tiến hành quan trắc và phân tích dữ liệu để đưa ra các khuyến nghị và giải pháp cải thiện môi trường lao động.
 • Các chuyên gia và nhà tư vấn: Các chuyên gia và nhà tư vấn trong lĩnh vực an toàn lao động và môi trường thường hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp trong việc thiết lập và thực hiện quan trắc môi trường lao động. Họ có vai trò đánh giá rủi ro, đo lường và giám sát môi trường lao động, và đưa ra các giải pháp để cải thiện an toàn và sức khỏe của nhân viên.
 • Tất cả các chủ thể này cần thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ để đảm bảo tuân thủ các quy định, đánh giá và quản lý rủi ro, bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên và tăng cường hiệu suất làm việc trong môi trường làm việc.

5. Tiêu chí đánh giá được môi trường lao động

Các chủ thể sau đây cần thường xuyên thực hiện quan trắc môi trường lao động:

 • Các tổ chức và doanh nghiệp: Các tổ chức và doanh nghiệp phải thực hiện quan trắc môi trường lao động để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên. Họ cần đo lường các yếu tố như chất lượng không khí, nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, ánh sáng và các chất độc hại có thể có trong môi trường làm việc.
 • Cơ quan chính phủ: Các cơ quan chính phủ có trách nhiệm thiết lập các quy định và quy định về môi trường lao động và yêu cầu các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện quan trắc định kỳ. Họ cũng có nhiệm vụ giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định này.
 • Các tổ chức nghiên cứu và trung tâm chuyên ngành: Các tổ chức nghiên cứu và trung tâm chuyên ngành liên quan đến môi trường lao động thường thực hiện các nghiên cứu và công bố các báo cáo về các vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe lao động. Họ cần tiến hành quan trắc và phân tích dữ liệu để đưa ra các khuyến nghị và giải pháp cải thiện môi trường lao động.
 • Các chuyên gia và nhà tư vấn: Các chuyên gia và nhà tư vấn trong lĩnh vực an toàn lao động và môi trường thường hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp trong việc thiết lập và thực hiện quan trắc môi trường lao động. Họ có vai trò đánh giá rủi ro, đo lường và giám sát môi trường lao động, và đưa ra các giải pháp để cải thiện an toàn và sức khỏe của nhân viên.

Tất cả các chủ thể này cần thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ để đảm bảo tuân thủ các quy định, đánh giá và quản lý rủi ro, bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên và tăng cường hiệu suất làm việc trong môi trường làm việc.

6. Thời gian doanh nghiệp nên quan trắc môi trường lao động một lần?

Quan trắc môi trường lao động: cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện quan trắc đình kì ít nhất 1 lần/ năm.

Công ty cổ phần  FEC là đơn vị hàng đầu trong các lĩnh vực: môi trường, tư vấn môi trường, xử lý khí thải, xử lý nước thải, cho thuê hệ thống xử lý…. Hiện tại Công ty cổ phần  FEC có 20 chi nhánh và Công ty con trực thuộc trên toàn quốc: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Nam, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Hải Dương, Hòa Bình.

Công ty được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo VIMCERTS 215, chúng tôi cung cấp dịch vụ quan trắc, đo đạc, đánh giá chất lượng và thực hiện lấy mẫu theo yêu cầu khách hàng phục vụ đánh giá chất lượng môi trường.


Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516