Kiến thức chuyên ngành

Hình ảnh tin tức Các lưu ý khi thiết lập trạm quan trắc môi trường

Trạm quan trắc môi trường đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc theo dõi, đánh giá và bảo vệ môi trường tự nhiên. Các dữ liệu và thông tin thu thập từ trạm quan trắc giúp chính quyền, các tổ chức và cộng đồng có thể đưa ra quyết định hợp lý và những biện pháp phù hợp để bảo vệ và duy trì môi trường trong tình trạng cân bằng và bền vững.

Hình ảnh tin tức 6 lưu ý khi thiết kế hệ thống xử lý nước thải chế biến thuỷ sản

Xử lý nước thải chế biến thuỷ sản có tầm quan trọng quan trọng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người, nguồn nước sạch và đảm bảo sự phát triển bền vững trong ngành thuỷ sản. Trong bài viết dưới đây, môi trường FEC chia sẻ kiến thức liên quan đến hoạt động xử lý nước thải thuỷ sản.

Hình ảnh tin tức Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Y Tế

Nước thải y tế có tính chất vô cùng đặc thù. Nếu chúng không được thu gom và xử lý triệt để trước khi xả thải ra môi trường thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây suy thoái nguồn nước tiếp nhận, phát tán dịch bệnh và ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng.

Hình ảnh tin tức 7 lưu ý khi thực hiện quan trắc môi trường nước thải công nghiệp

Quan trắc nước thải là hoạt động bắt buộc nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp đối với các quy định và tiêu chuẩn môi trường. Trong bài viết dưới đây, môi trường FEC Bắc Giang sẽ cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động quan trắc nước thải.

Hình ảnh tin tức TCVN 9718:2013 (ASTM D3921-96)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9718:2013 (ASTM D3921-96) VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DẦU, MỠ VÀ HYDROCACBON DẦU MỎ TRONG NƯỚC

Hotline tư vấn

 0356 541 516