Kiến thức chuyên ngành

Hình ảnh tin tức Kinh Nghiệm Thiết Kế, Xây Dựng Bể Xử Lý Nước Thải

Với chức năng và nhiệm vụ riêng biệt của mình, các loại bể xử lý nước thải cần được thiết kế, thi công phù hợp. Vậy làm thế nào để thi công hệ thống xử lý nước thải hiệu quả nhất? Cùng FEC khám phá những kinh nghiệm sau!

Hình ảnh tin tức THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTNMT NGÀY 10/01/2022 HƯỚNG DẪN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

Hình ảnh tin tức 3 lưu ý khi quan trắc môi trường định kỳ của doanh nghiệp

Quan trắc môi trường định kỳ giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, quản lý rủi ro và tăng cường hiệu quả sản xuất, cũng như xây dựng mối quan hệ tốt với cộng đồng và khách hàng. Trong bài viết dưới đây, môi trường FEC Bắc Giang cung cấp kiến thức liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường định kỳ tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Hình ảnh tin tức Các yếu tố phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ dành cho mọi đối tượng

Quan trắc môi trường là công cụ để đo lường và đánh giá, chúng ta có thể đánh giá hiệu quả của các biện pháp xử lý chất thải, hệ thống quản lý nước, quy trình sản xuất và các chính sách môi trường. Trong bài viết dưới đây, môi trường FEC Bắc Giang sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường định kỳ dành cho mọi đối tượng như cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh.

Hình ảnh tin tức Các lưu ý khi thiết kế hệ thống xử lý khí thải công nghiệp

Hệ thống xử lý khí thải là giảm ô nhiễm không khí, bảo vệ sức khỏe con người, tuân thủ quy định môi trường và bảo vệ môi trường tự nhiên. Trong bài viết dưới đây, môi trường FEC cung cấp các thông tin hữu ích liên quan đến xây dựng hệ thống xử lý khí thải.

Hotline tư vấn

 0356 541 516