Kiến thức chuyên ngành

Hình ảnh tin tức Quan Trắc Môi Trường Không Khí Xung Quanh Là Gì?

Không khí xung quanh là không khí ngoài trời mà con người, thực vật, động vật hoặc vật liệu có thể tiếp xúc với nó. Lập báo cáo quan trắc môi trường không khí theo Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hình ảnh tin tức Nước Sinh Hoạt Có Màu Lạ

Sự đổi màu trong nước sinh hoạt sử dụng hàng ngày khiến cho ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Vậy nguyên nhân do đâu và cách khắc phục như thế nào?

Hình ảnh tin tức Quan Trắc Online Là Gì?

Tìm hiểu khái niệm quan trắc môi trường online và các hoạt động quan trắc online. Đơn vị tư vấn, lắp đặt trạm quan trắc online uy tín.

Hình ảnh tin tức QCVN 05:2023/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. QCVN 05:2023/BTNMT thay thế QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT

Hotline tư vấn

 0356 541 516