5 lưu ý cần biết về trạm quan trắc nước thải

Trạm quan trắc nước thải tự động có vai trò quan trọng trong việc giám sát và đo lường chất lượng nước thải từ các nguồn khai thác, công nghiệp hoặc sinh hoạt trước khi xả ra môi trường tự nhiên. Trong bài viết dưới đây, môi trường FEC sẽ chia sẻ các kiến thức liên quan đến thiết kế và vận hành trạm quan trắc nước thải.

1. Trạm quan trắc nước thải tự động

Trạm quan trắc nước thải tự động là hệ thống tự động được sử dụng để giám sát và đo lường các thông số của nước thải.

Trạm quan trắc nước thải tự động được lắp đặt để theo dõi chất lượng nước thải và các thành phần có trong nước thải từ các nguồn gốc khác nhau, chẳng hạn như nhà máy xử lý nước thải, cơ sở công nghiệp, trạm bơm, hay các điểm tiếp nhận nước thải từ gia đình và các nguồn khác.

Trạm -quan-trac-nuoc-thai-tu-dong

2. Các thông số trạm quan trắc tự động cung cấp

Các trạm quan trắc nước thải tự động thường được trang bị các cảm biến và thiết bị đo lường để đo lượng và hàm lượng các chất trong nước thải như:

+ Độ pH: Đo mức độ axit hoặc bazơ của nước thải.

+ BOD (Demand Oxygen hấp thụ): Đo lượng oxy cần thiết để phân huỷ hữu cơ trong nước thải, thể hiện độ ô nhiễm hữu cơ.

+ COD (Demand Oxygen hấp thụ hóa học): Đo lượng oxy cần thiết để oxi hóa các chất hữu cơ bằng chất oxi hóa mạnh.

+ Chất lượng rắn hòa tan (TSS): Đo lượng các chất rắn hòa tan trong nước thải.

+ Độ dẫn điện (EC): Đo khả năng dẫn điện của nước thải, từ đó đánh giá tính ion hóa của nước.

+ Các chất ô nhiễm khác như nitrat, amoniac, vi khuẩn E. coli, các kim loại nặng và các chất hóa học độc hại khác.

Dữ liệu thu thập từ trạm quan trắc nước thải tự động giúp doanh nghiệp, các cơ quan quản lý môi trường và các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về chất lượng nước thải và tình trạng ô nhiễm, từ đó đưa ra các biện pháp quản lý và xử lý hiệu quả để bảo vệ môi trường nước và đảm bảo sức khỏe của cộng đồng.

cac-thong-so-tram-quan-trac-tu-dong

3. Công nghệ và thiết bị lắp đặt trạm quan trắc nước thải

công nghệ trong trạm quan trắc nước thải đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập và xử lý dữ liệu để đánh giá chất lượng nước thải và giúp đưa ra các quyết định quản lý môi trường nước hiệu quả. Dưới đây là một số công nghệ thông dụng được sử dụng trong các trạm quan trắc nước thải:

- Cảm biến và thiết bị đo lường: Các cảm biến được sử dụng để đo lường các thông số của nước thải như độ pH, nồng độ oxy hòa tan (DO), nồng độ các chất hóa học (như BOD, COD), nồng độ chất rắn hòa tan (TSS), nồng độ các chất ô nhiễm khác như nitrat, amoniac, kim loại nặng, vi khuẩn, vv. Các cảm biến này thường được gắn vào thiết bị tự động và liên tục thu thập dữ liệu.

+ Cảm biến đo pH: Đo mức độ axit hoặc bazơ của nước thải, đây là thông số quan trọng cho việc đánh giá tính chất acid-base của nước thải;

+ Cảm biến đo nồng độ oxy hòa tan (DO): Đo lượng oxy có trong nước thải, điều này liên quan trực tiếp đến mức ô nhiễm và sức sống của hệ sinh thái nước;

+ Cảm biến đo nồng độ các chất hóa học (BOD, COD): Đo lượng oxy cần thiết để phân huỷ hữu cơ (BOD) và lượng chất hữu cơ có trong nước thải (COD);

+ Cảm biến đo nồng độ chất rắn hòa tan (TSS): Đo lượng các chất rắn hòa tan trong nước thải;

+ Cảm biến đo nồng độ các chất ô nhiễm khác như nitrat, amoniac, kim loại nặng, vi khuẩn E. coli, vv.

- Hệ thống tự động hoá: Trạm quan trắc nước thải sử dụng các hệ thống tự động hoá để giám sát và điều khiển quá trình đo lường và thu thập dữ liệu. Hệ thống này cho phép giám sát 24/7 và giảm thiểu sự can thiệp thủ công, đồng thời cải thiện chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu.

- Kỹ thuật mạng liên kết: Các trạm quan trắc nước thải thường được kết nối với mạng liên kết để truyền tải dữ liệu về môi trường nhanh chóng và hiệu quả. Điều này có thể bao gồm sử dụng Internet, mạng di động, hệ thống mạng riêng, hoặc các giao thức truyền thông khác.

- Hệ thống lưu trữ dữ liệu: Các trạm quan trắc nước thải sử dụng hệ thống lưu trữ dữ liệu để tổ chức, quản lý và lưu trữ thông tin thu thập được từ các cảm biến và thiết bị. Dữ liệu này sau đó có thể được sử dụng để phân tích và thực hiện các bước điều chỉnh và cải thiện quá trình quản lý nước thải.

- Phần mềm quản lý dữ liệu: Để hiệu quả hóa việc xử lý và phân tích dữ liệu từ các trạm quan trắc nước thải, sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu đặc biệt. Phần mềm này giúp theo dõi, hiển thị, và phân tích các dữ liệu liên quan đến chất lượng nước thải một cách chính xác và hiệu quả.

cong-nghe-va-thiet-bi-lap-dat-tram-quan-trac-nuoc-thai

4. Quy định lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động theo Nghị định 40 

Căn cứ Khoản 2, Điều 39, Nghị định 40/2019/NĐ-CP - Quy định lắp đặt Trạm quan trắc nước thải tự động, có quy định như sau:

Đối tượng lắp đặt

“Đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục (trừ các trường hợp: cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở có hệ thống xử lý nước thải vệ sinh bồn bể định kỳ tách riêng với hệ thống xử lý nước thải, cơ sở có nước làm mát không sử dụng chlorine hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi sinh vật và cơ sở có nước tháo khô mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi), bao gồm:

a) Khu công nghiệp, cơ sở nằm trong khu công nghiệp nhưng được miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và có quy mô xả thải từ 500 m3/ngày(24 giờ) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải;

c) Cơ sở xử lý chất thải nguy hại, cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh và cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp hoặc nước rỉ rác ra môi trường, thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và điểm c khoản này, có quy mô xả thải từ 1.000 m3/ngày(24 giờ) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải;

đ) Cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần”

Yêu cầu kỹ thuật khi lắp đặt trạm quan trắc nước thải

+ Hệ thống quan trắc nước thải tự động phải cung cấp dữ liệu chính xác và đáng tin cậy về chất lượng nước thải. Các cảm biến và thiết bị đo lường phải được hiệu chỉnh và bảo trì định kỳ để đảm bảo tính chính xác trong quá trình đo lường. Trạm quan trắc nước thải phải đảm bảo độ chính xác thiết bị đối với các thông số lưu lượng, nhiệt độ, độ màu, pH, TSS, COD, NH4+, tổng Nito, tổng Photpho, TOC, Clo dư; 

+ Hệ thống quan trắc nước thải phải hoạt động một cách tự động và liên tục, giúp giảm thiểu sự can thiệp thủ công và đảm bảo rằng quá trình đo lường và thu thập dữ liệu diễn ra liên tục và không ngừng nghỉ. Sử dụng thiết bị quan trắc, khả năng lưu giữ và xuất tự động kết quả quan trắc, thông tin trạng thái; 

+ Đối với chất chuẩn phải được kiểm tra định kỳ, đáp ứng tối thiểu 1 điểm nồng độ trong dải đo; 

+ Đáp ứng các yêu cầu về thiết bị lấy và lưu mẫu tự động.

Cách quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động 

Quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động cần phải tuân thủ các quy định sau: 

+ Cần cài đặt khoảng đo cho hệ thống, khi vận hành hệ thống phải truyền số liệu về đơn vị tiếp nhận, cài đặt thiết bị đo trong giới hạn quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

+ Chất lượng hệ thống được quản lý, duy trì và vận hành liên tục, không bị gián đoạn. Cần lưu giữ hồ sơ tại đơn vị vận hành hệ thống về thông số, đặc tính kỹ thuật thiết bị, hướng dẫn sử dụng, quy trình, sổ nhật ký vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị. 

+ Các đơn vị quan trắc phải kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và kiểm tra định kỳ thiết bị đảm bảo việc hoạt động ổn định.

5. Các bước vận hành trạm quan trắc nước thải tự động

Vận hành trạm quan trắc nước thải tự động là quá trình quan trọng để thu thập thông tin chất lượng nước thải một cách tự động và liên tục. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về cách vận hành một trạm quan trắc nước thải tự động:

- Kiểm tra trước khi vận hành: Trước khi bắt đầu vận hành, hãy kiểm tra tất cả các thiết bị, cảm biến và hệ thống hoạt động có đúng cách chưa. Kiểm tra phần mềm điều khiển và phần mềm quản lý dữ liệu để đảm bảo rằng chúng đã được cập nhật và hoạt động đúng.

- Khởi động hệ thống: Bật hệ thống và kiểm tra xem các cảm biến và thiết bị đo lường có hoạt động đúng không. Xác định rằng dữ liệu đo được được ghi lại chính xác và đúng định dạng.

- Lấy mẫu nước thải: Hệ thống quan trắc nước thải tự động thường sử dụng máy bơm tự động để lấy mẫu nước thải từ các nguồn khác nhau và đưa vào các thiết bị đo lường. Đảm bảo rằng máy bơm hoạt động bình thường và lấy mẫu đúng theo lịch trình đã cấu hình.

- Đo lường chất lượng nước thải: Các cảm biến sẽ tự động đo lường các thông số như pH, oxy hòa tan (DO), BOD, COD, TSS và các chất ô nhiễm khác. Đảm bảo rằng các cảm biến đã được hiệu chỉnh đúng cách và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đo.

- Thu thập dữ liệu: Hệ thống sẽ tự động thu thập dữ liệu về chất lượng nước thải theo khoảng thời gian đã được cấu hình. Dữ liệu này sẽ được lưu trữ và tổ chức vào hệ thống lưu trữ dữ liệu.

- Theo dõi hoạt động: Theo dõi hoạt động của hệ thống quan trắc nước thải tự động để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động một cách đáng tin cậy và không gặp sự cố. Nếu có lỗi hoặc vấn đề gì, cần kiểm tra và sửa chữa kịp thời.

- Bảo dưỡng và thay thế: Thực hiện các bước bảo dưỡng và thay thế cảm biến và thiết bị định kỳ để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của dữ liệu thu thập được.

- Xử lý dữ liệu: Dữ liệu thu thập từ trạm quan trắc nước thải tự động cần được lưu trữ và xử lý một cách chính xác. Đảm bảo rằng dữ liệu đã được ghi lại và tổ chức một cách đúng đắn.

- Báo cáo và phân tích: Phân tích dữ liệu thu thập từ trạm quan trắc nước thải tự động và lập báo cáo về chất lượng nước và môi trường. Báo cáo này giúp cung cấp thông tin hữu ích để đưa ra quyết định quản lý và bảo vệ môi trường nước.

- Đảm bảo an toàn: Luôn đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành trạm quan trắc nước thải tự động. Thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết để tránh tai nạn và sự cố.

Bằng cách tuân thủ các bước trên và thực hiện quy trình vận hành một cách kỹ lưỡng, trạm quan trắc nước thải tự động có thể hoạt động hiệu quả và cung cấp thông tin quan trọng về môi trường nước để hỗ trợ quản lý và bảo vệ tài nguyên nước một cách tốt nhất.

Xây dựng trạm quan trắc nước thải tự động là một dịch vụ trong hoạt động quan trắc phân tích môi trường của FEC tại Bắc Giang. Việc theo dõi chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường nước, giám sát chất lượng nước thải và giúp đáp ứng yêu cầu pháp luật liên quan đến quản lý nước thải. Với kinh nghiệm chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn và thiết kế trạm quan trắc môi trường, môi trường FEC Bắc Giang sẽ mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.


Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516