Hướng dẫn chi tiết ghi chép nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Trong quá trình xử lý nước thải sinh hoạt, việc vận hành hệ thống xử lý nước thải là vô cùng quan trọng. Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải giúp theo dõi quá trình vận hành hệ thống và đưa ra các phương án điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải. Trong bài viết này, môi trường FEC sẽ giới thiệu chi tiết về nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải theo quy định hiện hành.

1. Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải là gì?

 Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải là tài liệu theo dõi các số liệu thu thập được trong suốt quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải bao gồm các thông số liên quan tới nước thải, chất, điện nước, bùn thải, dữ liệu quan trắc, v.v. Nhật ký vận hành có thể được ghi chép dưới dạng cuốn sổ hoặc file mềm dạng word hoặc excel để người vận hành thuận tiện theo dõi và báo cáo.

Theo quy định của Điều 48, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đủ các nội dung: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng; lượng bùn thải phát sinh. Nhật ký vận hành được viết bằng ngôn ngữ Tiếng Việt và lưu giữ tối thiếu 2 năm.

nhat-ky-van-hanh-he-thong-xu-ly-nuoc-thai

2. Mục đích của nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải có vai trò quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống. 

- Theo dõi hiệu suất hoạt động: Ghi lại các thông số vận hành và kết quả xử lý nước thải để đảm bảo rằng hệ thống hoạt động theo cách đúng đắn và đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng nước thải đầu ra.

- Phát hiện sự cố kịp thời: Nhật ký có thể sử dụng để xác định sự cố hoặc hỏng hóc trong hệ thống sớm, giúp ngăn chặn các vấn đề lớn hơn và tiết kiệm chi phí sửa chữa.

- Quản lý chất thải cặn: Theo dõi lượng và chất lượng bãi cặn được tạo ra trong quá trình xử lý nước thải và lên kế hoạch cho việc loại bỏ và xử lý bãi cặn một cách hiệu quả.

- Tuân thủ quy định: Đáp ứng các yêu cầu về báo cáo và tuân thủ quy định môi trường bằng cách cung cấp thông tin chính xác về hoạt động của hệ thống.

- Quản lý dữ liệu tổng quan: Cung cấp dữ liệu cơ sở cho việc phân tích toàn diện về hiệu suất hệ thống và cải thiện quy trình xử lý nước thải. Ghi lại mọi liên lạc và tương tác giữa nhân viên vận hành hệ thống và các bên liên quan, giúp trong việc theo dõi và đối phó với vấn đề liên quan đến an toàn và tuân thủ.

- Tư liệu cho mục đích đào tạo: Cung cấp tư liệu thực tế để đào tạo cho nhân viên vận hành, giúp họ nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý và vận hành hệ thống một cách hiệu quả.

Nhật ký vận hành là một công cụ quan trọng để duy trì, quản lý và cải thiện hệ thống xử lý nước thải và đảm bảo rằng nước thải được xử lý một cách an toàn và hiệu quả.

muc-dich-lap-nhat-ky-van-hanh-he-thong-xu-ly-nuoc-thai

3. Hướng dẫn lập nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải

Khi ghi nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải, bạn cần tuân theo một số bước quan trọng để đảm bảo thông tin được ghi lại một cách chính xác và hữu ích. Dưới đây là các bước cơ bản:

Bước 1: Xác định các Thông số quan trọng: Trước khi bắt đầu ghi nhật ký, xác định các thông số quan trọng mà bạn cần ghi lại, bao gồm nhiệt độ, lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, nồng độ các chất trong nước thải, áp suất, và các thông số kỹ thuật khác liên quan đến hệ thống.

Bước 2: Thời gian và ngày tháng: Ghi lại thời gian và ngày tháng mỗi khi bạn thực hiện một quá trình hoặc thao tác quan trọng. Điều này giúp xác định chu kỳ và sự thay đổi trong hiệu suất theo thời gian.

Bước 3: Mô tả cụ thể: Viết mô tả chi tiết về các hoạt động và sự kiện quan trọng trong quá trình vận hành. Điều này bao gồm việc ghi nhận bất kỳ sự cố, hỏng hóc, hoặc thay đổi đáng chú ý nào.

Bước 4: Ghi lại kêt quả và hiệu suất: Ghi lại kết quả của quá trình xử lý nước thải, bao gồm các giá trị đo được và so sánh chúng với các tiêu chuẩn hoặc quy định môi trường. Điều này giúp theo dõi hiệu suất của hệ thống.

Chữ ký và điều hướng: Khi bạn hoàn thành việc ghi nhật ký, hãy ký tên của bạn và ghi rõ vị trí và ngày ghi nhật ký. Điều này giúp xác minh người đã ghi và thời gian ghi.

Nhật ký vận hành cần được lưu trữ cẩn thận, khoa học, liên tục và theo đúng thời gian để phục vụ thăm dò sự cố hoặc đối phó với sự thay đổi trong hệ thống. 

4. Một số mẫu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tham khảo

Để giúp người vận hành có thể lập nhật nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải hiệu quả, chúng tôi xin giới thiệu một số mẫu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải.

1. Mẫu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.

2. Mẫu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải phân tán.

3. Mẫu nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Các mẫu nhật ký này đã được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

5. Lưu ý khi nhập nhật ký vận hành xử lý nước thải

Khi nhập nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải, có một số lưu ý quan trọng để đảm bảo thông tin được ghi lại đầy đủ và chính xác. 

- Ghi lại mọi thông tin quan trọng: Đảm bảo ghi lại tất cả các sự kiện, sự cố, thay đổi, hoạt động bảo trì và bất kỳ sự thay đổi nào trong hệ thống. Việc này giúp bạn theo dõi hiệu suất và sự hoạt động của hệ thống.

- Sử dụng đơn vị đo chuẩn: Sử dụng các đơn vị đo chuẩn để ghi lại thông tin, như m³/giờ cho lưu lượng, mg/L cho nồng độ, và °C cho nhiệt độ. Điều này giúp tránh sự hiểu lầm và làm cho thông tin dễ so sánh và phân tích.

- Ghi ngày và thời gian một cách chính xác: Hãy chắc chắn rằng bạn ghi ngày và thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi phiên làm việc. Điều này giúp xác định thời gian chính xác của các sự kiện và hoạt động.

- Kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị giám sát: Trước khi bắt đầu ghi nhật ký, hãy kiểm tra thiết bị giám sát để đảm bảo rằng chúng hoạt động đúng cách và hiệu chỉnh chúng nếu cần thiết. Điều này đảm bảo rằng thông tin được ghi lại là chính xác.

- Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chính xác: Viết mô tả và thông tin trong nhật ký một cách rõ ràng và chính xác. Tránh viết ngắn gọn hoặc sử dụng thuật ngữ không rõ ràng.

- Ghi chú về các biện pháp điều chỉnh: Nếu có bất kỳ biện pháp điều chỉnh nào đã được thực hiện để ứng phó với sự cố hoặc để cải thiện hiệu suất, hãy ghi chú chi tiết về chúng.

- Kiểm tra tính đầy đủ của thông tin: Trước khi kết thúc phiên ghi nhật ký, hãy kiểm tra thông tin để đảm bảo rằng bạn đã ghi lại tất cả các thông tin quan trọng.

- Lưu trữ và bảo quản nhật ký một cách an toàn: Bảo đảm rằng tất cả các bản ghi nhật ký được lưu trữ một cách an toàn và có thể truy cập dễ dàng để tham khảo trong tương lai.

- Đặc biệt lưu ý đến sự cố và sự kiện không thường: Nếu có bất kỳ sự cố hoặc sự kiện không thường nào xảy ra, hãy ghi lại chúng một cách chi tiết. Điều này có thể giúp bạn xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục.

- Tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn: Đảm bảo rằng việc ghi nhật ký tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn môi trường và an toàn.

luu-y-khi-nhap-nhat-ky-van-hanh-he-thong-xu-ly-nuoc-thai

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải là một công cụ quan trọng để theo dõi và bảo quản hiệu suất của hệ thống và đảm bảo rằng nước thải được xử lý một cách an toàn và hiệu quả.

Nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải là công cụ quan trọng giúp theo dõi, đánh giá và điều chỉnh quá trình vận hành hệ thống. Việc lập nhật nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải là rất cần thiết để đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt và tránh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, người vận hành hệ thống xử lý nước thải cần phải thực hiện việc lập nhật nhật ký vận hành một cách đầy đủ và chính xác để đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình vận hành hệ thống.


Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516