ĐẠI DIỆN BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC THĂM QUAN VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH OUDOMXAY, LÀO

Ngày 14/09/2023 đại diện ban giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC có buổi thăm quan và làm việc với lãnh đạo tỉnh Oudomxay, Lào.

Oudomxay là một tỉnh nằm ở phía Tây Bắc của nước Lào, ở đây có một trữ lượng lớn muối, đồng, kẽm, antimon, sắt… nên gây ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng của đất và nguồn nước. Vì kĩ thuật và công nghệ nơi đây còn chưa có nhiều sự phát triển nên lãnh đạo tỉnh mong muốn nhận được sự đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC trong thời gian sắp tới tại Oudomxay.

Buổi thăm quan và làm việc với lãnh đạo tỉnh Oudomxay là cơ hội hợp tác tốt đẹp giữa 2 bên, đánh dấu bước phát triển quan trọng nhằm mở rộng khu vực hoạt động của FEC nói riêng và ngành môi trường Việt Nam nói riêng.

 Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516