Lập Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường (ĐTM)

Tìm hiểu về báo cáo đánh giá tác động môi trường, căn cứ để lập báo cáo và những đối tượng cần thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường (viết tắt là ĐTM) là quá trình bao gồm các công việc phân tích, đánh giá, dự báo các tác động của dự án sản xuất/xây dựng,... tới môi trường và đưa ra biện pháp hợp lý giảm thiểu tác động xấu tới môi trường.

Căn cứ để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Để có thể lập được báo cáo đánh giá tác động môi trường, ta cần dựa vào các văn bản pháp luật sau:

  • Luật bảo vệ môi trường 72/2020/QH14
  • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP
  • Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

Các đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường:

Các nhóm đối tượng/dự án cần đánh giá tác động môi trường như sau:

1) Các dự án đầu tư nhóm I: được quy định tại khoản 3 Điều 28 - Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 bao gồm:


2) Các dự án đầu tư nhóm II: được quy định tại điểm c, d, đ, e khoản 4 Điều 28 - Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14, cụ thể:


Quy định thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường:

1) Chủ đầu tư phải tự thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc có thể thông qua đơn vị tư vấn đủ điều kiện. ĐTM phải được thực hiện đồng thời với việc lập báo cáo nghiên cứu tính khả thi của dự án hoặc tài liệu có giá trị tương đương với các báo cáo nghiên cứu khả thi.

2) Kết quả ĐTM được thể hiện bằng báo cáo ĐTM.

3) Mỗi dự án phải lập 1 báo cáo ĐTM riêng.

Nội dung của báo cáo ĐTM

Mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường: xem mẫu 04 Phụ lục II - Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Tham vấn báo cáo ĐTM

Nghị định 08/2022/NĐ-CP (khoản 4 điều 26) quy định chi tiết tham vấn ĐTM


Thẩm định báo cáo ĐTM

Theo thông tư 02/2022/TT-BTNMT, ta có thể hiểu rõ quy định về tổ chức và các hoạt động của hội đồng thẩm định; danh sách hội đồng thẩm định được công khai; các biểu mẫu văn bản, tài liệu hồ sơ đề nghị thẩm định, cùng với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định và thời hạn lấy ý kiến:

1) Cơ quan, tổ chức thẩm định: Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND Tỉnh

2) Hồ sơ: có thể gửi trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử thông qua hệ thống dịch vụ trực tuyến theo đề nghị từ chủ đầu tư

3) Thời hạn lập báo cáo ĐTM: tối đa 45 ngày đối với đối tượng Nhóm I; tối đa 30 ngày đối với đối tượng Nhóm II.

---

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ lập báo cáo ĐTM, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FEC:

HOTLINE: 0356 54 15 16

ĐỊA CHỈ: 7/71 Lương Văn Nắm, P. Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang

FANPAGE: https://www.facebook.com/TAPDOANFEC 

ZALO: https://zalo.me/4016253502731133938


Ý kiến

Hãy là người đầu tiên
bình luận trong bài

Hotline tư vấn

 0356 541 516