Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn vệ sinh lao động

Số ký hiệu 44/2016/NĐ-CP
Ngày ký 15/05/2016 08:33:00
Ngày hiệu lực 01/07/2016 08:34:00
Thể loại Văn bản Nhà Nước
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Hotline tư vấn

 0356 541 516