Tin tức mới nhất

Hình ảnh tin tức Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Y Tế

Nước thải y tế có tính chất vô cùng đặc thù. Nếu chúng không được thu gom và xử lý triệt để trước khi xả thải ra môi trường thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây suy thoái nguồn nước tiếp nhận, phát tán dịch bệnh và ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng.

Hình ảnh tin tức Công ty CP Tập đoàn FEC triển khai hoạt động đảm bảo đo lường

Từ ngày 03/07 đến 07/07/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức đào tạo CBNV Công ty CP Tập đoàn FEC về hệ thống quản lý phòng thử nghiệm TCVN ISO IEC 17025: 2017, xác nhận giá trị sử dụng của các phương pháp trong quản lý phòng thử nghiệm; hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài.

Hình ảnh tin tức 7 lưu ý khi thực hiện quan trắc môi trường nước thải công nghiệp

Quan trắc nước thải là hoạt động bắt buộc nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm của nước thải và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp đối với các quy định và tiêu chuẩn môi trường. Trong bài viết dưới đây, môi trường FEC Bắc Giang sẽ cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động quan trắc nước thải.

Hotline tư vấn

 0356 541 516